Landbouw & energie

"Boerderij Klimmen": in koeien en kiloWattuur

Veel van onze gasten vallen van de ene verbazing in de andere, wanneer ze tijdens een rondgang het agrarische deel van onze boerderij leren kennen. 

Want tot de vakantieboerderij Zur Hasenkammer met zijn vele kleine dieren en pony´s behoort ook een ultramodern, in bedrijf zijnde melkveebedrijf, waarvan de wortels aantoonbaar teruggaan tot in de 19de eeuw. En dat op een andere plek, want tot de verhuizing naar de Hasenkammer in 1965 stond de „Klimmen boerderij“ (zo was de huisnaam van onze familie) midden in Medebach.

Genomineerd voor de Ceres Award 2018

Voor zijn bedrijfsidee, dat hij met de vakantieboerderij Zur Hasenkammer al jaren met succes omzet, werd Andreas Schmidt in 2018 voor de Ceres Award genomineerd.

De Hasenkammer in het Sauerland behoort al jaren tot een van de meest geliefde vakantieboerderijen van Duitsland. Vooral gezinnen met kinderen voelen zich hier thuis.

Maar de vakantieboerderij is niet alleen een geliefde bestemming voor de boerderijvakantie, ook de melkveehouderij met de grote koestal en de biogasinstallatie zijn voor het merk Hasenkammer enorm belangrijk.

Traditie

Begon opa Schmidt hier met 15 melkkoeien, een paar runderen, zeugen en 20 mestvarkens, 25 ha landbouw en een trekker van 25 pK, zoon Andreas heeft inmiddels een bedrijf met 110 ha weiland en 5 ha bos midden in het Europese natuur- en vogelbeschermingsgebied Medebacher Bucht.

Bovendien produceert hij met 140 rood-en zwartbonte koeien jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen liter melk. Dat zijn veel dieren, die moderne techniek verlangen als het gaat om het voeren, melken en uitmesten. Daarom is in 2012 een nieuwe boxenloopstal gebouwd, waarin de koeien volautomatisch rondom de klok worden gemolken.

Duurzaamheid

Plezier in innoveren en duurzaamheid zijn ook de pijlers van ons energieconcept. Sinds 2012 zijn we compleet energieonafhankelijk. Dat wil zeggen: we produceren 100% van onze behoefte aan stroom en warm water met behulp van een 75 kW biogasinstallatie uit de op de boerderij vrijkomende reststoffen als mest en gier. Daarnaast wekken we via een installatie met zonnepanelen (380 kWh) een grote hoeveelheid zonne-energie op, die we in het openbare net sluizen.

Je ziet: we voelen ons verantwoordelijk en leveren een actieve bijdrage aan de bescherming en het behoud van ons milieu. Ook voor de volgende generatie. Daarom zijn we blij dat onze zoon Steffen de gezinstraditie wil voortzetten en na zijn opleiding tot staatsmanager agrag sinds 2015 volledig bij onze boerderij is aangesloten.

Moderne techniek

Is het uier vol, dan gaat de melkkoe zelf naar het automatische melksysteem, dat de positie van de spenen van het dier via een chip in de halsband herkent, het melkt en de gegeven hoeveelheid melk vastlegt. Geeft een koe echter geen of weinig melk, dan valt dat direct op en boer Andreas zorgt voor deze koe.

Voor voldoende aanvoer van ruwvoer zorgen de weilanden, die daarvoor vier keer per jaar worden gemaaid. Dat heet grassilage. Voor regelmatige nakomelingen zorgen twee stieren en bovendien kunstmatige inseminatie.

De grote trots van boer Andreas: de nieuwe koestal