Skip to main content

AGB's

En nu de kleine lettertjes

De kleine lettertjes zijn voor uw veiligheid en de onze. Dit zijn onze belangrijkste voorwaarden.

1. het huurcontract komt tot stand zodra de huurder de reserveringsbevestiging heeft ondertekend en aan de verhuurder heeft teruggezonden, op voorwaarde dat deze uiterlijk 5 dagen na de afgifte van de reservering in het bezit van de verhuurder is. Anders, gelieve onmiddellijk te bellen. Geen aansprakelijkheid en geen reservering zal worden aanvaard voor contracten die niet binnen de overeengekomen tijd bij de verhuurder zijn. De appartementen/kampeerplaatsen worden automatisch opnieuw verhuurd na het verstrijken van de bovenvermelde periode (gelieve bij ons na te vragen of u de bevestiging hebt ontvangen).

De aanbetaling dient uiterlijk één week na ontvangst van de bevestiging op onze rekening te zijn bijgeschreven. Het resterende bedrag wordt meestal contant betaald direct in het vakantieoord aan het begin van de vakantie (geen kaartbetaling mogelijk) of overgemaakt op onze rekening tot vier weken voor het begin van de vakantie. Uitzonderingen gelden voor boekingen via derden (b.v. Sauerlandtouristik, ...). Het overeengekomen huurbedrag heeft betrekking op het aantal personen dat in het contract is vermeld. De toeristenbelasting is niet inbegrepen in het huurbedrag.

De gast kanzich uiteraard op elk moment voor het begin van de huurperiode schriftelijkterugtrekken uit het huurcontract. Zonder rekening te houden met onderverhuur, kunnen wij de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

  • vanaf de datum van bevestiging tot acht weken voor de aanvang van de huurperiode een forfaitair bedrag van 200 €.
  • vanaf acht weken tot één week voor de aanvang van de huurperiode 75% van de huurprijs
  • één week voor de aanvang van de huurperiode het volledige huurbedrag

Voor camping

  • vanaf de datum van bevestiging tot 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode, wordt een forfaitair bedrag van 50 € aan dossierkosten aangerekend.
  • vanaf 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode, om welke reden dan ook, een vergoeding van 30 €/dag
  • één week voor de aanvang van de huurperiode het volledige huurbedrag

4. Aanbeveling van een reisannulatieverzekering De verhuurder raadt u aan een reisannulatieverzekering af te sluiten, die u op hun website kunt afsluiten.

5. Beëindiging door de verhuurder De verhuurder kan de contractuele relatie voor of na het begin van de huurperiode zonder opzeggingstermijn beëindigen als de huurder de overeengekomen betalingen (aanbetaling en saldo) niet op tijd verricht of zich anderszins zodanig in strijd met het contract gedraagt dat van de verhuurder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de contractuele relatie voortzet. In dit geval kan de verhuurder een schadevergoeding van de huurder eisen.

6. speeltuin, speelruimte, stallen Het gebruik van de speeltoestellen, de voorzieningen op het erf en het ponyrijden (nadere details zijn geregeld in het gebruiksreglement) geschiedt op eigen risico van de huurder, evenals het betreden van het erf, de weilanden en de bijbehorende terreinen. De speeltoestellen moeten met zorg worden behandeld. Ouders moeten hun kinderen bewust maken van de gevaren van een boerderij met onder meer een forellenvijver (op ca. 7 minuten van de boerderij). Ouders worden niet ontheven van aansprakelijkheid voor hun kinderen.

6. verplichtingen van de huurder De huurder is verplicht zorgvuldig om te gaan met het appartement en de inventaris, alsmede met de aanwezige speeltoestellen. Alle schade die tijdens de huurperiode aan het gehuurde goed wordt toegebracht, moet door de huurder worden vergoed zonder bewijs van schuld.

7. annulering van het contract door overmacht De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid, bijvoorbeeld bij ongevallen, natuurverschijnselen en overmacht. Terugbetaling van het betaalde bedrag is niet mogelijk. Er zal een creditnota worden opgesteld.

8. aankomst en vertrek De appartementen/huisjes/badkamers kunnenop de dag van aankomst worden betrokken van14.00 tot 17.00uur, op zaterdag tot 15.00 uur; op dedag van vertrek moeten zij worden opgeruimd en voor9.30 uur in schone en onberispelijke staat wordenachtergelaten. De huurder moet de volgende werkzaamheden nog steeds zelf uitvoeren: Het beddengoed afhalen, de afwas doen, de vaatwasser leegmaken, de schone vaat in de kast zetten en de vuilnisbakken legen. Anders brengen wij u een extra dag in rekening.(Aankomst op zon- en feestdagen van 10.00 tot 11.30 uur, anders volgens afspraak). De aankomst op onze camping is van14.00 tot 17.00 uur, van november tot maart tot 16.00 uur; op zon- en feestdagen tot 11.30 uur,op zaterdag tot 15.00 uur, vroegere of latere aankomst alleen op afspraak. De standplaatsen moeten vóór 10.30 uur vrijgemaakt worden, anders ook volgens afspraak. Voor laat vertrek tot 18.00 uur rekenen wij een vast tarief van 20 €.

9. internetgebruik Het internet kan worden gebruikt met een door de huurder meegebrachte laptop. U krijgt de toegangsgegevens bij aankomst. Het gebruik van internet geschiedt op eigen risico van de huurder. In het bijzonder is de verhuurder niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de apparatuur van de huurder, bijvoorbeeld door virussen/Trojaanse paarden. Bij het gebruik van de toegang tot het netwerk moet de huurder het rechtssysteem respecteren, in het bijzonder de bepalingen van het strafrecht en de bescherming van minderjarigen. De huurder aanvaardt de voorwaarden voor het gebruik van het W-LAN voor gasten, die bij de receptie worden aangegeven.

10. het houden van huisdieren Huisdieren of honden zijn in onze vakantiewoningen en niet toegestaan. Honden moeten tijdens het kamperen aan de lijn worden gehouden. Zij mogen nergens worden binnengebracht (sanitairgebouw, wasruimte, ontbijt- en speelzaal, stallen en andere dieren).

11. rookverbod Roken is in de gehuurde accommodatie niet toegestaan. Bij niet-naleving van het rookverbod is de huurder verplicht EURO 500,00 aan de verhuurder te betalen voor een volledige reiniging.

12 Huisregels De huurders worden verzocht rekening te houden met elkaar. Met name storende geluiden, namelijk luid gegooi met deuren en dergelijke activiteiten die de andere huurders storen door het veroorzaakte lawaai en die de huiselijke rust aantasten, moeten worden vermeden. Het afspelen van muziek en het luisteren naar luide muziek moet worden vermeden tussen 22.00 uur en 8.00 uur en tussen 13.00 uur en 15.00 uur.

13. aansprakelijkheid Wij willen erop wijzen dat ons terrein een camping is met een aangrenzende boerderij, waar met name in de zomermaanden meer insecten kunnen voorkomen. Het is een landelijke omgeving die niet altijd vrij is van spinnen, wespen, bijen, muggen, mieren enz. Bovendien zijn de eigendommen onverharde weiden en onverhard terrein en de verhuurder is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade, ongevallen en verliezen die de gast oploopt, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van de verhuurder. Evenzo is de verhuurder niet aansprakelijk voor verloren of beschadigde voorwerpen van de gebruikers van het terrein. Het gebruik van alle apparatuur en faciliteiten geschiedt op eigen risico van de gebruiker.

14 Wijziging van het contract Bijkomende afspraken, wijzigingen en aanvullingen op het contract, alsmede alle wettelijk relevante verklaringen moeten schriftelijk worden gedaan. 15.

15) Voorwerpen die op het terreinworden achtergelaten, worden slechts voor maximaal 4 weken vervoerd en opgeslagen.

16. rechtskeuze, bevoegde rechtbank De bevoegde rechtbank voor geschillen is Medebach.

17. foto's en beeldrecht Af en toe maken wij foto's en films op onze vakantieboerderij & camping "Zur Hasenkammer". Dit fotomateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor marketing- en opleidingsdoeleinden van Ferienhof & Camping "Zur Hasenkammer". Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wenst te worden, verzoeken wij u vriendelijk ons dit onmiddellijk bij uw aankomst aan de receptie mede te delen. Voor het overige gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van fotomateriaal waarop u of uw medereizigers zijn afgebeeld binnen Ferienhof & Camping "Zur Hasenkammer". Wij maken en gebruiken speciale portretfoto's alleen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.